Publıcatıons

Manzakoğlu, B. T. and Er, Ö. (2018). Design Management Capability Framework in Global Value Chains: Integrating the Functional Upgrading Theory from OEM to ODM and OBM. The Design Journal, 21(1), 139–161. 

Türkmenoğlu Berkan, S. and Tuncer Manzakoğlu, B. (2016). Evil Eye Belief in Turkish Culture: Myth of Evil Eye Bead. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 6(2), 193–204.

Manzakoğlu, B. and Er, Ö. (2015). “Design Management from the Perspective of Functional Upgrading in Global Value Chains”, The Value Of Design Research, 11th International European Academy Of Design Conference Abstract Proceedings, APRIL 22-24 2015, Paris.

Prof. Dr. Özlem Er, Prof. Dr. Alpay Er and Bilgen T. Manzakoğlu. Design Management: Definiton, Scope and Application, TÜSİAD Copetitive Strategy Series 13, Publication No: TÜSİADT/2010,12;508.

Manzakoglu, B. and Er, Ö. (2009) Investigating the Effects of Organizational Culture on the New Product Design Understanding and Structuring of Companies, by Using ‘Design Audit Tools. Design and/or Crisis (Tasarım ve ya Kriz), 4. National Design Conference , İTÜ Architecture Faculty, pg: 253-271.

Consultancy:

On behalf of İTÜ Industrial Design Department, I conducted design management consultancy between 4 industrial designers and 4 companies in the new product design projects for 4 months. In this project, I have got an opportunity to combine my designer skills and academic knowledge. The project was part of a “Financial Support Program Towards the Nonprofit Institutions of Creative Industries in Development” supported by ISO and ISTKA. All four projects completed successfully and prototypes were displayed at exhibitions and newspapers.

      The scope of the project:

“2012- Financial Support Program Towards the Nonprofit Institutions of Creative Industries Development “KOBİ’ler ve Yeni Mezun Tasarımcıların Bir Araya Getirilmesine Yönelik Web Bazlı Eşleştirme ve Danışmanlık Sistemi Geliştirilmesi”, July 2011-July 2012, İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) and İSO cooperation. (http://www.kobilericintasarim.com)”

Workshop:

Participation to the ‘Rethinking Food: The Creativity of Entrepreneurship Workshop’ held in İstanbul, Turkey on 3-6 October 2017. Presented by Robert Gordon University and Özyeğin University. A new business model, which aims to facilitate accessing local foods, following its production processes and allowing to indicate its value chain, was designed by our team using service design principles.

Yayınlar

Manzakoğlu, B. T. and Er, Ö. (2018). Küresel Değer Zincirinde Tasarım Yönetimi Çerçevesi: OEM’den ODM’e ve OBM’e Fonksiyonel Yükselme Teorisi. The Design Journal, 21(1), 139–161. 

Türkmenoğlu Berkan, S. and Tuncer Manzakoğlu, B. (2016). Türk Kültüründe Nazar İnancı: Nazar Boncuğu Miti. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 6(2), 193–204.

Manzakoğlu, B. and Er, Ö. (2015). “Design Management From The Perspective Of Functional Upgrading”, The Value Of Design Research, 11th International European Academy Of Design Conference Abstract Proceedings, APRIL 22-24 2015, Paris.

Prof. Dr. Özlem Er, Prof. Dr. Alpay Er ve Bilgen T. Manzakoğlu.  Tasarım Yönetimi: Tanım, Kapsam ve Uygulama, TÜSİAD Rekabet Stratejileri Dizisi-13, Yayın No: TÜSİAD-T/2010,12;508.

Manzakoglu, B. ve Er, Ö. (2009) Organizasyonel Kültürün Firmaların Yeni Ürün Tasarımı Anlayışlarına ve Yapılanmalarına Etkisinin Tasarım Denetim Araçları Kullanılarak Araştırılması. Tasarım ve ya Kriz, 4. Ulusal Tasarım , İTÜ Mimarlık Fakültesi. Sf: 253-271.

Danışmanlık

İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü adına tasarım yönetimi danışmanlığı verdiğim projede , 4 ay sure ile 4 firma ve onlarla yeni ürün tasarım projesi gerçekleştiren 4 endüstriyel tasarımcıya danışmanlık yaptım. Bu projede tasarımcı olarak edindiğim tecrübe ve tasarım yönetimi alanındaki akademik birikimimi birleştirme fırsatı elde ettim. Proje ISO ve ISTKA’nın desteklediği “Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında yapıldı. Dört proje başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı, prototip ve üretimler gerçekleştirilerek sergilerde ve gazetelerde tanımları yapıldı.

       Projenin Kapsamı:

Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, “KOBİ’ler ve Yeni Mezun Tasarımcıların Bir Araya Getirilmesine Yönelik Web Bazlı Eşleştirme ve Danışmanlık Sistemi Geliştirilmesi“, Temmuz 2011-Temmuz 2012, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ve İSO işbirliği ile. (http://www.kobilericintasarim.com)